צורות בסיסיות

 כלי המלבנים

הכלי יוצר מלבנים ע"י לחיצה בנקודה מסויימת עם העכבר וגרירתו לנקודה נגדית באלכסון.

 • הוספה של מקש Shift תיצור ריבוע שווה צלעות. שימו לב, לשחרר את העכבר לפני עזיבת מקש ה- Shift.
 • הוספה של מקש Alt תיצור מלבן לא מנקודה אחת לנקודה הנגדית לה באלכסון אלא מנקודת לחיצת העכבר והחוצה לכל הכיוונים כלומר ממרכז הצורה והחוצה. כמובן שיצירת מלבן בתוספת המקשים Ctrl+Alt תיצור ריבוע שווה צלעות מנקודת המרכז שלו.
 • יצירת מלבן ואז לחיצה על מקש רווח במקלדת ללא עזיבת העכבר והזזתו שוב, תשנה את מיקומו של המלבן בדף. עזיבת מקש רווח והמשך הזזתו של העכבר תחזור לשנות את גודלו.
 • לחיצה ושחרור העכבר בנקודה כלשהי במסמך עם כלי המלבנים, תפתח חלון המאפשר ליצור מלבן לפי מידות מדויקות שאת ערכיהן נזין בשדות המילוי רוחב – Width וגובה – height.

כפי שאמרנו בסעיף של ארגז כלים, כאשר תפריט הכלים הנוספים המסתתרים תחת כלי המלבנים "נתלש" ממקומו, נוח יותר לבחור בכלי הבא.

 

 

כלי האליפסות Elipse Tool

כלי האליפסות ממוקם שני מימין לכלי המלבנים. כלי זה עובד בדיוק כמו כלי המלבנים רק שהוא יוצר אליפסות ובתוספת מקש Shift- עיגולים.

 • השימוש במקש רווח למיקום חוזר של עיגול בזמן יצירתו נוח מאוד ביצירת עיגולים, היות ואין לעיגול פינות ולכן לא נדע מראש מאיזו נקודה כדאי לנו להתחיל ליצור את העיגול.
 • לחיצה ושחרור העכבר בנקודה כלשהי במסמך עם כלי האליפסות, תפתח חלון המאפשר ליצור צורה אליפטית לפי מידות מדויקות שאת ערכיהן נזין בשדות המילוי רוחב -Width וגובה – height.

כלי מלבן עם פינות עגולות Rounded Rectangle Tool

כלי זה עובד בדיוק כמו כלי המלבנים בתוספת מאוד שימושית: יש לו אפשרות לפינות עגולות.

 • ניתן לשנות את מידת עגילותן של הפינות ע"י לחיצה על החץ למעלה במקלדת על מנת לעגל אותן יותר או חץ למטה על מנת לעגל אותן פחות. שימו לב, לחיצה על החצים צריכה להתבצע לפני עזיבת העכבר! לאחר עזיבת העכבר אין אפשרות לשנות את מידת עגילותן של הפינות.
 • לחיצה ארוכה על אחד החצים, תשנה את מידת עגילותן של הפינות בצורה מהירה יותר.
 • לחיצה ושחרור העכבר בנקודה כלשהי במסמך עם כלי המלבנים עם פינות עגולות, תפתח חלון המאפשר ליצור מלבן עם פינות עגולות לפי מידות מדויקות שאת ערכיהן נזין בשדות המילוי רוחב – Width וגובה – height. ובשדה CornerRadius  נגדיר את מידת עגילותן של הפינות.

כלי המצולעים Polygon Tool

כלי זה יוצר מצולעים כמו מחומשים, משושים, מרובעים וכו'.

 • לוחצים בנקודה מסוימת וגוררים את העכבר. הצורה תיווצר מהמרכז החוצה.
 • לפני עזיבת העכבר ניתן ללחוץ עם החצים במקלדת – חץ למעלה בכדי להוסיף צלעות לצורה, חץ למטה בכדי להפחית צלעות מהצורה. עד שניתן להגיע לצורה של ריבוע או משולש.
 • לחיצה ושחרור העכבר בנקודה כלשהי במסמך עם כלי המצולעים, תפתח חלון המאפשר ליצור מצולע לפי מידות מדויקות שאת ערכיהן נזין בשדות המילוי. רדיוס Radius מגדיר רוחב כל צלע ו-SIdes מגדיר את כמות הצלעות.

כלי הכוכב Star Tool

כלי זה יוצר כוכבים.

 • ניתן להגדיל או להקטין את כמות הקרניים באמצעות לחצני החצים במקלדת. חץ למעלה מוסיף קרניים וחץ למטה מחסיר קרניים.
 • לחיצה על מקש Ctrl בזמן גרירת העכבר, תאריך או תקצר את אורך הקרניים.
 • לחיצה ושחרור העכבר בנקודה כלשהי במסמך עם כלי הכוכב, תפתח חלון המאפשר ליצור כוכב לפי מידות מדויקות – שני הרדיוסים קובעים את אורך הקרניים ושדה ה- Points מגדיר את כמות הקרניים.

כלי אפקט השמש – Lense Flare

כלי זה יוצר אפקט של השתקפות השמש בעדשת מצלמה.

 • בכגי ליצור את האפקט ניתן לגרור את העכבר לכיוון מסויים, או ללחוץ לחיצה אחת ולשחרר העכבר, או ללחוץ לחיצה כפולה על הכלי עצמו כדי לפתוח את חלון האפשרויות שלו.
 • הכלי משתמש באפשרויות מורכבות יותר אליהן עוד לא הגענו כמו שילוב שכבות, שקיפויות וערבוב צורות.

כלי הקו LIne Tool

כלי הקו יוצר קוים מנקודה אחת לנקודה שניה.

 • יצירת קו בתוספת מקש SHift תיצור קו ישר בזויות של 45 מעלות.
 • יצירת קו עם מקש Alt תיצור קו מהאמצע שלו.
 • לחיצה ושחרור העכבר בנקודה כלשהי במסמך עם כלי הקו, תפתח חלון המאפשר ליצור קו לפי אורך מדויק – Length. ניתן להגדיר גם את זויתו של הקו בשדה Angle.

כלי הקשתות Arc Tool

כלי הקשתות יוצר קשת של רבע עיגול מנקודה אחת לנקודה שניה.

 • ניתן לשנות את מידת קימור הקשת ע"י לחיצה על מקשי החצים למעלה ולמטה. ניתן להפוך את כיוון הקשת ע"י לחיצה על מקש X לפני עזיבת העכבר.
 • לחיצה ושחרור העכבר בנקודה כלשהי במסמך עם כלי הקשתות, תפתח חלון המאפשר ליצור קשת לפי מידות קבועות מראש: Lengthx/y- נתונים אלו קובעים את אורך הקשת. בשדה Type ניתן לקבוע אם הקשת תשאר פתוחה או תיסגר בזוית ישרה. באפשרות BasedAlong ניתן להפוך את כיוון הקשת. הזזה של מכוון ה-Slope ימינה, תיצור קשת קמורה יותר. הזזה שמאלה תיצור קשת קעורה יותר. ערך 50 יצור רבע עיגול. כאשר מסמנים את האפשרות של FillArc הקשת תתמלא בצבע שהוגדר מראש.

כלי הספירלות Spiral Tool

כלי הספירלות יוצר ספירלות, שבלולים ע"י לחיצה וגרירת העכבר.

 • ניתן להוסיף או להחסיר קטעים מהספירלה ע"י לחיצה על החצים למעלה ולמטה במקלדת. כל לחיצה מוסיפה או מחסירה רבע עיגול מהספירלה. לחיצה על מקש Ctrl בזמן יצירת הספירלה, משנה את גודל הקשתות ואת הריווח בינהן. זהירות קצת רגיש והשינוי מהיר.
 • לחיצה ושחרור העכבר בנקודה כלשהי במסמך עם כלי הספירלה, תפתח חלון המאפשר ליצור ספירלה בגודל מדויק: Radius מגדיר את גודל הספירלה. Decay מגדיר את מידת "דעיכת" הספירלה. בשדה Segments ניתן להגדיר את כמות הקשתות ממנה תורכב הספירלה ו- Style הופך את כיוון הספירלה.

כלי הרשת המלבנית Rectangular Grid Tool

כלי זה יוצר מלבן עם רשת בתוכו.

 • ניתן להוסיף קוים לגובה בלחיצה על מקש החץ העליון ולהחסיר קוים לגובה בלחיצה על מקש החץ התחתון.
 • ניתן להוסיף קוים לרוחב בלחיצה על מקש החץ הימני ולהחסיר קוים לרוחב בלחיצה על מקש החץ השמאלי.
 • יצירת הרשת בתוספת מקש Shift תיצור רשת בתוך ריבוע. יצירת הרשת בתוספת מקש Alt תיצור את הרשת מהמרכז החוצה.
 • לחיצה ושחרור העכבר בנקודה כלשהי במסמך עם כלי הרשת המלבנית, תפתח חלון המאפשר ליצור רשת לפי מידות מדויקות: בשדה Width נגדיר את רוחב הרשת ובשדה Height נגדיר את גובה הרשת. הזנת ערך שונה בשדה HorizontalDividers תשנה את מס' הקוים לגובה המלבן.
 • הטיית מכוון ה- Skew ימינה תיצור קוים לגובה המלבן ההולכים ומתרחבים לקראת החלק העליון וההפך. (לא רצוי לתת ערך גבוה).
 • הזנת ערך שונה בשדה VerticalDividers תשנה את מס' הקוים לרוחב המלבן.
 • הטיית מכוון ה- Skew ימינה תיצור קוים לרוחב המלבן ההולכים ומתרחבים לקראת החלק השמאלי וההפך. (לא רצוי לתת ערך גבוה).
 • כאשר האפשרות UseOutsudeRectangleAsaFrame מסומנת, המלבן החיצוני של הרשת הוא בעצם מלבן, כך שהוא ניתן למילוי בצבע (באפשרות הבאה FillGrid או פשוט ע"י צביעתו).
 • כאשר האפשרות UseOutsudeRectangleAsaFrame לא מסומנת, המלבן החיצוני לא יהיה ניתן למילוי בצבע היות והוא יהפוך ל-4 קוים מופרדים ולא מלבן רגיל.

כלי הרשת המעגלית Polar Grid Tool

כלי זה יוצר רשת מעגלית.

 • לפני עזיבת העכבר, לחיצה על חץ עליון במקלדת, תוסיף עיגולים לרשת. לחיצה על חץ למטה, תחסיר עיגולים מהרשת. לחיצה על מקש החץ הימני, תוסיף חוצצים לרשת ולחיצה על מקש החץ השמאלי, תחסיר חוצצים מהרשת.
 • לחיצה ושחרור העכבר בנקודה כלשהי במסמך עם כלי הרשת המעגלית, תפתח חלון המאפשר ליצור רשת מעגלית לפי מידות מדויקות בדומה לרשת המלבנית.

תהנו,
רן