אפקט כדור חללי

בסרטון זה נלמד איך ליצור כדור חללי בעזרת שימוש באפקטים ומעברי צבע.

הכלים והפעולות בהם נשתמש

 • כלי צורות
 • כלי הבחירה – החץ השחור
 • העתקה וצרוף צורה מלפני או מאחורי צורה אחרת
 • סידור הצורות
 • נעילת צורה כדי שלא תוכל לזוז
 • מעבר צבע – Gradient
 • חלון דוגמיות הצבע –  Swatches
 • חלון הצבע – Color
 • חלון השקיפות – Transparecy
 • שילובי שכבות – Blending Mode
 • אפקט ריכוך – Fether

תהנו,
רן