קיצורי דרך באילוסטרטור

שתי ידיים תמיד עדיפות על יד אחת. במקום לגרור את העכבר קילומטרז' רב בשביל פקודה כלשהי, עדיף ללחוץ על מקש במקלדת. להלן רשימת קיצורי דרך חיוניים לפקודות וכלים באילוסטרטור:

כלים – Tools

Selection V
Direct Selection A
Lasso Q
Pen P
Convert Anchor Point Shift+C
\ Line Segment
Rectangle M
Ellipse L
Paintbrush B
Rotate R
Reflect O
Scale S
Warp Shift+R
Free Transform E
Mesh U
Gradient G
Eyedropper I
Blend W
Live Paint Bucket K
Live Paint Selection Shift+L
Crop Area Shift+O
Zoom Z
Temporary Zoom Tool Ctrl+Space Bar
Temporary Hand Tool Space Bar
Toggle Fill/Stroke X
Default D
Swap Fill/Stroke Shift+X
Color <
Gradient >
None /
Toggle Screen Mode F
Show/Hide All Palettes Tab
Increase Diameter ] Decrease Diameter [
Symbolism Tools – Increase Intensity Shift+}
Symbolism Tools – Decrease Intensity Shift+{

תפריט – Menu

File – קובץ

New Ctrl+N
Open Ctrl+O
Close Ctrl+W

Close All Alt+Ctrl+W
Save Ctrl+S
Save As Shift+Ctrl+S
Revert F12

Document Setup Alt+Ctrl+P
Print Ctrl+P
Exit Ctrl+Q

עריכה – Edit

Undo Ctrl+Z
Redo Shift+Ctrl+Z
Cut Ctrl+X
Copy Ctrl+C
Paste Ctrl+V
Paste in Front Ctrl+F
Paste in Back Ctrl+B
Preferences Ctrl+K

Object – אובייקט

Transform
Transform Again Ctrl+D
Transform Each Alt+Shift+Ctrl+D

Arrange
Bring to Front Shift+Ctrl+] Bring Forward Ctrl+] Send Backward Ctrl+[
Send to Back Shift+Ctrl+[
Group Ctrl+G
Ungroup Shift+Ctrl+G

Lock
Selection Ctrl+2
Unlock All Alt+Ctrl+2
Hide
Selection Ctrl+3
Show All Alt+Ctrl+3

Path
Join Ctrl+J
Average Alt+Ctrl+J

Blend
Make Alt+Ctrl+B
Release Alt+Shift+Ctrl+B

Clipping Mask
Make Ctrl+7
Release Alt+Ctrl+7

Edit Contents
Compound Path
Make Ctrl+8
Release Alt+Shift+Ctrl+8
Create Outlines Shift+Ctrl+O

Select – בחירה

All Ctrl+A
Deselect Shift+Ctrl+A
Reselect Ctrl+6
Next Object Above Alt+Ctrl+] Next Object Below Alt+Ctrl+[

Effect – אפקט

Apply Last Effect Shift+Ctrl+E
Last Effect Alt+Shift+Ctrl+E

View – תצוגה

Preview Ctrl+Y
Zoom In Ctrl+=
Zoom Out Ctrl+-
Fit in Window Ctrl+0
Actual Size Ctrl+1
Hide Edges Ctrl+H
Show Rulers Ctrl+R
Hide Bounding Box Shift+Ctrl+B

Guides
Hide Guides Ctrl+;
Lock Guides Alt+Ctrl+;
Make Guides Ctrl+5
Release Guides Alt+Ctrl+5
Smart Guides Ctrl+U

Help – עזרה

Illustrator Help F1

Palletes – חלונות צפים

טקסט – Text

Left Align Text Shift+Ctrl+L
Center Text Shift+Ctrl+C
Right Align Text Shift+Ctrl+R
Justify Text Left Shift+Ctrl+J

Appearance – מראה

Add New Fill Ctrl+/
Add New Stroke Alt+Ctrl+/

Layers – שכבות

New Layer Ctrl+L
New Layer with Dialog Alt+Ctrl+L

אתחול כלים

כדי לאתחל את ההגדרות של הכלים כמו למשל כלי הכוכב או הספירלה, יש לסגור את התוכנה ולפתוח שוב.
כדי לאתחל את הגדרות התוכנה לגמרי:
דרך אחת:
יש ללחוץ על מקשים Shift + Control + Alt בזמן שמעלים את התוכנה.
דרך שניה: כאשר הכל סגור נכנסים למיקום הזה:
C:\Documents and Settings\your_user\Application Data\Adobe\ Adobe Illustrator CS4 Settings
וזורקים את התיקיה en_GB או שמוציאים אותה החוצה לשולחן העבודה (אם רוצים אחרי זה לשחזר)
שימו לב your_user הכוונה לשם המשתמש שלך במחשב.
אם אינכם רואים את התיקיה application data היא עשויה להיות מוסתרת. חושפים אותה כך:
בתיקית היוזר בחרו tools>folder option> לשונית View
חפשו את השורה Show hidden files and folder ובחרו את זה. לאשר. כעת תוכל לראות את application data.
להעלות את התוכנה ולבדוק שוב.

תהנו,
רן