LightShot – צילום מסך בקלות

תוכנה קטנה שמאז שהתקנתי אותה, היא משרתת אותי בהרבה מקרים. התוכנה מאפשרת ע"י גיררת העכבר לבחור אזור במסך או את כל המסך ולעשות פעולות מגוונות: לשמור את התמונה למחשב, להעתיק את התמונה ו"להדביק" בכל מקום אחר, למדוד את האזור בפיקסלים, לכתוב עליהם, לסמן חצים, לחפש תמונות דומות בגוגל ולשתף ברשתות חברתיות.

אל האתר