תיקון שגיאות כתיב באינדיזיין חלק 1

אולי לא ידעתם אבל באינדיזיין כמו בוורד יש מילון מובנה המאפשר לתקן שגיאות כתיב וגם מתריע בזמן הכתיבה על שגיאה. אז איך זה עובד?

כדי שתוכנת אינדיזיין תסמן עבורנו מילים שגויות, ניגש לתפריט Edit > Spelling > Dynamic Spelling.

בכדי לראות את הסימונים של השגיאות חובה לעבוד במצב עבודה כך שרואים את השוליים וסימנים נוספים. לחיצה על מקש W במקלדת מחליפה בין מצב עבודה למצב תצוגה.

בחלון ההגדרות Control + K תחת Spelling ניתן לבחור איזה צבע יופיע למשל מילים שגויות באדום, מילים עם אות ראשית לא גדולה או מילים כפולות.

כדי לפתוח את המילון המאפשר לשנות מילים שגויות נלחץ במקלדת על Control + I וחלון ה- Check Spelling יפתח. התוכנה תקפוץ למילה הראשונה השגויה שהיא זיהתה ותסמן אותה. כעט נבחר במילה הרצויה מהאפשרויות ונלחץ על כפתור Change. אם נרצה לדלג על מילה כלשהי, נלחץ על כפתור Skip בחלון.

בתחתית החלון ניתן לבחור האם הבדיקה תתבצע בכל המסמך, בתיבת מלל שנכנסנו אליה או במלל מסומן בלבד.

כדי שבדיקת האיות תעבוד כפי שצריך, יש תחילה לסמן את התיבת מלל הרצויה, לפתוח חלון Character ולבחור באפשרות Language בשפה המתאימה, למשל עברית או אנגלית. אם לא רואים את אפשרויות השפה, יש להיכנס לתפריט חלון ה- Character הממוקם בפינה הימנית עליונה של חלון ה- Character ולבחור באפשרות Show Options.

כדי שהאינדיזיין תזהה מילים שגויות תוך כדי כתיבה, יש להיכנס לתפריט Edit ולבחור ב- Spelling > AutoCorrect

תהנו,
רן