broadit

broadit

עיצוב לוגו עבור broadit – רשת חברתית חדשה להעלאת תכני וידאו בזמן אמת.

האותיות בלוגו עוצבו בצורה יחודית עבור המותג הצעיר והחדש.
ניתן לראות את החיבור והזרימה לא רק בין האותיות אלא גם ע"י הדמות המרומזת שנוצרת ע"י החיוך והתוים O ו- A

תאריך הפרוייקט: 11/2012

שתף: