דוגמה לבולטים

רשימת בולטים:

  • אחד
  • שתיים
  • שלוש

רשימת מספרים:

  1. אחד
  2. שתיים
  3. שלוש