סירות מרינה הרצליה

סירות מרינה הרצליה

שעת צהריים, כל הסירות מנמנמות בנמל. כל המפרשים מקופלים והתרנים חשופים על רקע שמים מעוננים במרינה של הרצליה. קומפוזיציה – סימטרית.

8/2015

שתף: