ערימת לבנים מונחת ליד קיר

ערימת לבנים מונחת ליד קיר

מחכה לפועלים שיבואו יבנו וירצפו. בנתיים היא פשוט מונחת ככה. התמונה מתאימה כרקע לעסקים בתחום שיפוצים.


ברכישה מקבלים תמונה איכותית ברזולוציה גבוהה לשימוש מסחרי ללא הלוגו.

שתף: