חיות ברחוב

חיות ברחוב

היונים אוכלות אוכל של כלבים, הכלב פסל משגיח, החתול מביט בחשש, החברה היונה עפה.

הפכתי את התמונה לשחור לבן כדי שתשומת הלב לא תהיה מוסחת מהצבעים שלא היו מעניינים במיוחד והצופה יוכל להתרכז יותר בנושא. במקרה זה – החיות ברחוב.

צולם ברח' ירמיהו מחוץ לחנות חיות תל אביב

8/2016

שתף: